Snygga hustak

Ett tak ska inte bara stänga ute väder och vind utan det ska ju även vara trevligt att titta på. Det gäller att välja rätt material och typ.

TakVill man ha ett koppartak? Det är visserligen inget billigt alternativ, ja, det är ju så pass dyrt att det är stöldbegärligt. Och vem vill komma hem från arbetet och upptäcka att någon har stulit taket? Men det är hållbart, det kan ha en livslängd på uppemot 80 år. Och det åldras ju med behag, ett mansardtak täckt med ärggrönt gammal koppar är en fröjd för ögat. Och vad är då ett mansardtak. Jo, det är ett brutet tak, den övre delen sluttar något brantare än den nedre.

Men koppar i all ära, det traditionella svenska materialet för ett tak är tegel. Man ser det överallt – i villaområden och på landet. Ett sadeltak under ett lager av trevliga tegelpannor. Vad ett sadeltak är hörs väl på namnet? Det består av två sluttande sidor som möts uppe på nocken eller takåsen.

Ett billigare alternativ till tegelpannor är betongpannor. De första åren är de mycket snarlika tegelpannorna. Låt vara att de är tjockare, vilket man bör tänka på om man vill lägga om ett gammalt tegeltak med betongpannor. Med tjockare takpannor kan takets proportioner bli annorlunda än de varit. Men åren går. Och då märker man att betongpannor inte åldras på samma sätt som klassiska tegelpannorna, som enligt många bara blir vackrare med tidens gång.

Ett alternativ till koppar, tegel och betong är takplåt. Plåttak är vanligtvis ett ganska dyrt material men vi har hittat ett bra tips. Om man vill ha ett snyggt hustak till rimligt pris ska man klicka in sig på Falsats hemsida där företagets plåttak presenteras. Just Falsats plåttak är betydligt billigare än ett traditionellt plåttak, men det är lika snyggt och hållbart, mycket för att de har egenproduktion av taken vilket gör att det kan säljas till ett bättre pris. Falsat är ett företag i Örnsköldsvik som säljer sina plåttak i hela Sverige till såväl företag och privatpersoner. Dess personal sätter en ära i att ge en god personlig service. Om du vill ha en offert på ett tak ska du skicka en ritning med mått. Du kan också få plåttak i olika färger, vilket gör det enkelt att matcha det till husets färg och till taken i resten av området.